วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2552

1 ความคิดเห็น:

  1. ดูทั้งหมดแล้วเห็นใจท่านนายกทักษิณเป็นอย่างยิ่งท่านทำทุกอย่างเพื่อประชาชนอยู่ดีมีสุขแต่คนแก่บ้าอำนาจกลัวหมดอำนาจเลยใช้อำนาจและบารมีที่มีอยู่ทำลายท่านก็ขออรายธนาคุณพระรัตนตรัยจงโปรดคุ้มครองท่านนายกทักษิณให้พ้นภัยใครคิดร้ายต่อท่านขอให้มันรับไปให้หมด

    ตอบลบ